Nettisivut yritykselle ja muut mainostoimistopalvelut. Labonan Logo

Avaimet käteen

Sisällöntuotanto

Nettisivut ovat yrityksenne markkinointiväline. Potentiaalisille asiakkaillenne nettisivut antavat ensivaikutelman yrityksestänne ja ovat ”myyntimiehenne maailmalle”. Visuaalisesti upeimmatkaan sivustot eivät toimi, jos sivuilta puuttuu vakuuttava tekstisisältö. Ainoastaan kuvien voimalla ei ihan kaikkea voi kertoa.

Nettisivujenne toimiva sisältö palvelee niin teitä, kuin asiakastannekin.

Hyvien sisältöjen avulla voitte vakuuttaa sivuillanne kävijät asiantuntijuudestanne, tarjoamienne palvelujen sopivuudesta ja ohjata heitä ostopolulla eteenpäin.

Asiakkaanne saavat tarvitsemansa tiedon ja vakuuttuvat siitä, että ovat oikeilla sivuilla.

Hyvin tehdyt sisällöt tukevat myös hakukoneoptimointia.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että potentiaaliset asiakkaanne löytävät nettisivuillenne helpommin.

Teknisen hakukoneoptimoinnin lisäksi sisällöntuotannolla on tärkeä rooli sivujen näkyvyyden kannalta. On vaikeaa, ellei mahdotonta lähteä parantamaan näkyvyyttä hakukoneille (Google-haut), jos sisällöntuotanto ei tue optimointia.

Sisällöntuotannon avulla lisäätte yrityksenne näkyvyyttä ja kasvatatte myyntiä.

Ulkoistamalla sisällöntuotannon ammattilaisille saatte nettisivuillenne juuri teidän yrityksenne kohderyhmää puhuttelevat tekstisisällöt. Myyvät tekstit, joita asiakkaanne on helppo lukea ja ymmärtää.

Hakukoneet priorisoivat sivustoja, joilla on hyvät ja laajat tekstisisällöt.

Säästät aikaa ja vaivaa, sillä sisällöntuotanto ei vaadi teiltä muuta, kuin yhden puhelinhaastattelun.

Alkukartoitus

Lähetämme teille alkukartoituslomakkeen, jonka voitte täyttää teille parhaiten sopivana hetkenä. Alkukartoituslomakkeessa kartoitetaan nettisivujen- ja liiketoiminnan tavoitteet.

Analysointi

Analysoimme tavoitteidenne perusteella, mitkä hakusanat ovat potentiaalisimpia relevantin kävijäliikenteen sisäänheittäjiä suoraan hakukoneista. Laadimme suunnitelman saatujen tulosten pohjalta.

Haastattelu

Haastattelu suunnitellaan alkukartoitukseen ja analysoinnista saatuihin tuloksiin pohjautuen, jotta tuotettu sisältö tukee nettisivujen- ja liiketoiminnan tavoitteita. Haastattelu voidaan käydä sähköpostitse tai puhelimitse teille parhaiten sopivalla tavalla

Copywriting

Sisällöntuottaja tuottaa haastattelun pohjalta ammattimaista ja myyvää tekstiä nettisivuille. Tuotettua tekstiä yrityksenne voi hyödyntää myös muissa markkinointi- ja viestintäkanavissa.

Hyväksytys

Lähetämme teille tuotetut materiaalit hyväksytettäväksi. Sisältöä muokataan vielä kommenttienne mukaan, ennen kuin ne viedään eteenpäin nettisivuille upotettavaksi.

JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ

Kerro meille nettisivuhankkeestasi

Kerro meille hankkeestasi *

Yhteystiedot

Etu- ja sukunimi *
Yrityksesi nimi
Email *
Puhelinnumero
Mistä kuulit meistä?